Tercera Secció * La Vida

Aquesta secció  és la darrera etapa a l’esplai. Etapa marcada pels grans canvis psicofisiològics en què ja no són infants, sinó que han iniciat un camí per la pubertat, a final de Robinson, arribant a l’adolescència en la primera etapa de la secció. Els darrers anys a la tercera secció suposen l’entrada en la Joventut, que s’allargarà uns anys més.

El projecte educatiu de l’etapa es La Vida. Iniciant amb un grup d’amics que han viscut moltes aventures en els anys anteriors però que s’han de consolidar com a tal i arribar a cohesionar. La tercera secció està formada per quatre grups:

  • G13 (13 anys). Descobrir la vida. Durant aquesta etapa el grup ha de triar un nom per tal que l’identifiqui amb el seu grup generacional de referència. Ja no són infants.
  • G14 (14 anys). L’aventura de la vida. Una vegada cohesionat es comparteixen vivències a un plànol més profund. Les semblances vs. diferències són un punt de partida per construir i fortificar els valors.
  • Grup Juvenil I (15 anys). Consolidació. Treball com a grup de forma més intensa. 
  • Grup Juvenil II (16 anys). Acomiadament del club com a participant. Després d’una trajectòria dins el club ara és el moment de deixar petjada amb una empresa que deixi record del seu pas i que sigui en benefici de la comunitat.