L’Associació

La nostra missió

Som una entitat sense ànim de lucre amb una finalitat educativa en el marc de la pedagogia social, l’educació no formal, l’educació en valors i la promoció d’hàbits i estils de vida saludable. D’aquesta manera volem aportar opcions dins l’educació en el temps lliure durant el creixement i la maduració dels infants i joves a partir de la seva autonomia.

Per aconseguir aquestes finalitats, es desenvoluparan les activitats següents:

  1. Activitats educatives de temps lliure infantils i juvenils
  2. Dinamització comunitària
  3. Animació sociocultural
  4. Accions formatives
  5. Activitats ludicodeportives
  6. Intervenció socioeducativa

Junta directiva de l’entitat

L’associació Fent Camí Jovent està enregistrada al registre general d’associacions del Govern Balear. Està formalment constituïda des del dia 17 de gener de 2017 i la junta directiva fundadora fou la següent:

El President Honorífic: Bartomeu Suau Serra
La Presidenta: Ester Perales Jiménez
La secretària: Marta Vega Coll
El tresorer: Aitor Ruano Piña
Vocals: Nicolás Pardo Perelló

Tipologia de membres de l’associació

Al Club d’Esplai Fent Camí Jovent exiteixen les següents categories de membres

  1. Els monitors i monitores, que participen de forma activa en els processos participatius de creació i execució d’activitats socioeducatives que es generan a l’entitat. És una tasca de voluntariat que es regeix segons la llei que la regula. Es signarà un acord de voluntariat anual i es pagarà una quota de soci en simbòlica.
  2. Els participants, menors de 17 anys que participen amb el consentiment previ dels seus responsables legals. Han de fer una inscripció anual i paguen una quota anual de soci.
  3. Els col·laboradors, essent aquest persones físiques o jurídiques que vulguin fer una aportació a l’associació per donar suport en el seu desenvolupament.